když bez toho nemůžete být, tak tady to máte:

Poznámka o autorských právech:

Výhradním držitelem autorských práv na fotografie, ilustrace a texty zveřejněné na http://www.zzz.cz je Zdeněk Bakštein.

Jakékoliv jejich použití nebo použití jejich fragmentů bez písemného souhlasu autora je (kromě toho, že je to prý v rozporu se zákonem) nesportovní, podlé a hanebné a obzvláště pak zavrženíhodné, pokud to přinese zisk a slávu někomu jinému než autorovi.

POZOR! Důležité upozornění!

Neautorizovaným použitím materiálu z tohoto serveru dáváte držiteli autorských práv automaticky souhlas k tomu, aby volně šířil, co si o Vás myslí, a to všemi prostředky technickými i netechnickými, minulými, současnými i dosud nevynalezenými.


well, if you really cannot live without it, here it is:

Legal notice

The one and only owner of copyrights of all the stuff published at http://www.zzz.cz is Zdeněk Bakštein.

Any use of texts, photos and illustrations or their fragments without written permision of the author is (they say) illegal, unfair, villainous and especially contemptible if it brings profit to somebody else but the author.

IMPORTANT!

By unauthorized use of the stuff from this server you give the copyright owner an explicit right to freely spread his opinion about your person, using all technical and non-technical media including those which will be invented in a future.


[home]