STRAŠNICKÉ
KREMATORIUM

září 2001

Jedno - až příliš často používané - rčení říká, že "každý tam jednou musí". Někdo tam občas zajde i předtím, zloději barevných kovů a vandalové, jak je vidět, dost často. Urnový háj Strašnického krematoria patříval tradičně mezi "lepší adresy", kde mohl člověk po smrti spočinout. I on se dnes stal místem, které názorně demonstruje, jaká je úroveň úcty člověka k člověku. A je jedno, zda živému či mrtvému.

One - rather overused - Czech saying says that "eventually everybody must go there". Some visit the place from time to time even before. Thieves of copper and brass and also vandals have become regulars. The grove of the Prague crematorium in Strasnice used to be "the place" to rest in peace. But it has become a place that shows the current level of respect to the others in our society. Regardless whether alive or dead.

HOME FOTOGALERIE
PHOTO GALLERY
CESTY
TRAVELS
NOČNÍ TOULÁNÍ
NIGHT RAMBLING
DÍRKOVÁ KOMORA
PINHOLE CAMERA
DOKUMENTY
DOCUMENTS
FotoPrůvodce Návštěvní kniha
Guest Book

poznámka o autorských právech / copyright notice
v.5 040309 Copyright Zdenek Bakštein 2001